Get Adobe Flash player

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2021 r./

W trzecim kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 504 osoby, w tym w miesiącu lipcu 165 osoby, w sierpniu 162 osób, a we wrześniu 177 osób.

Badania lekarskie w III kw. 2021 r. zapewniono 543 osobom zatrzymanym (lipcu 187, w sierpniu 182, we wrześniu 174 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2021 r./

W drugim kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 704 osoby, w tym w miesiącu kwietniu 254 osoby, w maju 234 osób, a w czerwcu 216 osób.

Badania lekarskie w II kw. 2021 r. zapewniono 611 osobom zatrzymanym (w kwietniu 190, w maju 215, w czerwcu 206 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2021 r./

W pierwszym kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 442 osoby, w tym w miesiącu styczniu 138 osoby, w lutym 126 osób, a w marcu 178 osób.

Badania lekarskie w I kw. 2021 r. zapewniono 580 osobom zatrzymanym (w styczniu 206 osób, w lutym 182 osób a w marcu 192 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2020 r./

W czwartym kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 415 osoby, w tym w miesiącu październiku 2020 r. 154 osoby, w listopadzie 2020 r. 128 osoby, a w grudniu 2020 r. 133 osób.

Badania lekarskie w IV kw. 2020 r. zapewniono 552 osobom zatrzymanym (w październik 176, w listopadzie 190, w grudniu 186), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2020 r./

W trzecim kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 409 osoby, w tym w miesiącu lipcu 177 osoby, w sierpniu 112 osoby, a we wrześniu 120 osób.

Badania lekarskie zapewniono 576 osobom zatrzymanym (w lipcu 166 osób, w sierpniu 232 osób, we wrześniu 178 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2020 r./

W drugim kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 413 osoby w tym w miesiącu kwietniu 2020 r. 114 osoby, w maju 2020 r. 147 osoby a w czerwcu 2020 r. 152 osób.

Badania lekarskie zapewniono 580 osobom zatrzymanym (w kwietniu 163, w maju 191, w czerwcu 226), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

  www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2020 r./

W pierwszym kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 499 osoby w tym w miesiącu styczniu 2020 r. 149 osoby, w lutym 2020 r. 180 osoby a w marcu 2020 r. 170 osób.

Badania lekarskie zapewniono 584 osobom zatrzymanym (w styczeń 231, w luty 174, w marcu 179, doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2019 r._Podsumowanie 2019/

W czwartym kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 597 osób w tym w tym w miesiącu październiku 148 osoby, w listopadzie 178 osoby, a w grudniu 221 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w PONON dowiezionych celem wytrzeźwienia zostało 2 395 osób.

Badania lekarskie zapewniono 701 osobom zatrzymanym (w październiku 241, w listopadzie 228, w grudniu 232), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 20119 r. badania lekarskie zapewniono 2 511 osobom.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosiła 869.992,56 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2019 r./

W trzecim kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 597 osoby w tym w miesiącu lipcu 2019 r. 188 osoby, w sierpniu 2019 r. 219 osoby, a we wrześniu 2019 r. 190 osób.

Badania lekarskie zapewniono 674 osobom zatrzymanym (w lipcu 238, w sierpniu 234, we wrześniu 202), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2019 r./

W drugim kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 663 osoby w tym w miesiącu kwietniu 2019 r. 231 osoby, w maju 2019 r. 214 osoby, a w czerwcu 2019 r. 218 osób.

Badania lekarskie zapewniono 583 osobom zatrzymanym (w kwietniu 184, w maju 200, w czerwcu 199), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook