Get Adobe Flash player

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2022 r./

W trzecim kwartale 2022 r. do Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 332 osoby, w tym w miesiącu lipcu 95 osób, w sierpniu 111 osób oraz we wrześniu 126 osób.

Badania lekarskie w III kw. 2022 r. zapewniono 603 osobom zatrzymanym (w lipcu 289 osób, w sierpniu 118 osób, we wrześniu 196), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2022 wynosi 975 000,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2022 r./

W drugim kwartale 2022 r. do Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 344 osoby, w tym w miesiącu kwietniu 143 osoby, w maju 112 osoby oraz czerwcu 89 osób.

Badania lekarskie w II kw. 2022 r. zapewniono 442 osobom zatrzymanym (w kwietniu 180 osób, w maju 163 osób, w czerwcu 99 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2022 wynosi 975 000,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2022 r./

W pierwszym kwartale 2022 r. do Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 303 osób, w tym w miesiącu styczniu 112 osoby, w lutym 86 osoby oraz marcu 105 osób.

Badania lekarskie w I kw. 2022 r. zapewniono 585 osobom zatrzymanym (w styczniu 211, w lutym 176, w marcu 198 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2022 wynosi 975 000,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2021 r./

W czwartym kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 570 osób, w tym w miesiącu październiku 2021 r. 200 osoby, w listopadzie 2020 r. 202 osoby, a w grudniu 2020 r. 168 osób.

Badania lekarskie w IV kw. 2021 r. zapewniono 619 osobom zatrzymanym (w październik 203, w listopadzie 206, w grudniu 210), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2021 r./

W trzecim kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 504 osoby, w tym w miesiącu lipcu 165 osoby, w sierpniu 162 osób, a we wrześniu 177 osób.

Badania lekarskie w III kw. 2021 r. zapewniono 543 osobom zatrzymanym (lipcu 187, w sierpniu 182, we wrześniu 174 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2021 r./

W drugim kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 704 osoby, w tym w miesiącu kwietniu 254 osoby, w maju 234 osób, a w czerwcu 216 osób.

Badania lekarskie w II kw. 2021 r. zapewniono 611 osobom zatrzymanym (w kwietniu 190, w maju 215, w czerwcu 206 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2021 r./

W pierwszym kwartale 2021 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 442 osoby, w tym w miesiącu styczniu 138 osoby, w lutym 126 osób, a w marcu 178 osób.

Badania lekarskie w I kw. 2021 r. zapewniono 580 osobom zatrzymanym (w styczniu 206 osób, w lutym 182 osób a w marcu 192 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 975 000,00 złotych.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2021-2023 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2020 r./

W czwartym kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 415 osoby, w tym w miesiącu październiku 2020 r. 154 osoby, w listopadzie 2020 r. 128 osoby, a w grudniu 2020 r. 133 osób.

Badania lekarskie w IV kw. 2020 r. zapewniono 552 osobom zatrzymanym (w październik 176, w listopadzie 190, w grudniu 186), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2020 r./

W trzecim kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 409 osoby, w tym w miesiącu lipcu 177 osoby, w sierpniu 112 osoby, a we wrześniu 120 osób.

Badania lekarskie zapewniono 576 osobom zatrzymanym (w lipcu 166 osób, w sierpniu 232 osób, we wrześniu 178 osób), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2020 r./

W drugim kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 413 osoby w tym w miesiącu kwietniu 2020 r. 114 osoby, w maju 2020 r. 147 osoby a w czerwcu 2020 r. 152 osób.

Badania lekarskie zapewniono 580 osobom zatrzymanym (w kwietniu 163, w maju 191, w czerwcu 226), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

  www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook