Get Adobe Flash player

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2018 r./

W czwartym kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 534 osóby w tym w tym w miesiącu październiku 189 osoby, w listopadzie 154 osoby, a w grudniu 191 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w PONON dowiezionych celem wytrzeźwienia zostało 2 356 osób.

Badania lekarskie zapewniono 446 osobom zatrzymanym (w październiku 170, w listopadzie 127, w grudniu 149), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. badania lekarskie zapewniono 2 016 osobom.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2018 r./

W trzecim kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 649 osób w tym w miesiącu lipcu 223  osoby, w sierpniu 224  osoby, natomiast we wrześniu 202 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 553 osobom zatrzymanym (lipiec 197, sierpień 183, wrzesień 173), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2018 r./

W drugim kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 624 osób w tym w miesiącu kwietniu - 234  osoby, w maju 194  osoby, natomiast w czerwcu 196  osoby.

Badania lekarskie zapewniono 526 osobom zatrzymanym (kwiecień kwiecień 195, maj 173, czerwiec 158), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2018 r./

W pierwszym kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 549 osób w tym w miesiącu styczniu - 204 osoby, w lutym 142 osoby, natomiast w marcu 203 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 491 osobom zatrzymanym (styczeń 194, luty 121, marzec 176), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi
775 000,00 zł.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                                           

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – kontynuacja realizacja zadania w roku 2018

Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Tarnowa w roku 2016, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2018 kontynuuję realizację zadania określonego, jako Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Punkt zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Projekt pn. Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w wysokości 775 000,00 zł. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                                            

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane kwartalne/

W pierwszym kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami /dalej PONON/ nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 582 osób w tym w miesiącu styczniu - 196 osoby, w lutym 2017 r. 196 osoby, a w marcu 2017 r. – 190 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 544 osobom zatrzymanym (w styczniu 175, w lutym 172, w marcu 197), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W drugim kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 694 osób w tym w miesiącu kwietniu - 208 osoby, w maju 2017 r. 242 osoby, a w czerwcu 2017 r. – 244 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 598 osobom zatrzymanym (w kwietniu 217, w maju 202, w czerwcu 179), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W trzecim kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 584 osób w tym w miesiącu lipcu - 189 osoby, w sierpniu 207 osoby, a w wrześniu 2017 r. – 188 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 607 osobom zatrzymanym (w lipcu 206, w sierpniu 222, we wrześniu 179), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2017 wynosi 792 000,00 zł. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018

Celem zadania jest prowadzenie stacjonarnego Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

W ramach zadania realizowane są następujące działania kluczowe:

1. Utrzymywanie Punktu w okresie jak wyżej w stanie gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Tarnowa

2. Prowadzenie punktu (pomieszczenie oferenta z niezbędnym wyposażeniem; wyposażenie stanowiące mienie komunalne) dla 10 osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Tarnowa przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie przez wszystkie dni tygodnia, całodobowo, również w dni wolne od pracy i w święta

3. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do Punktu oraz ich rodzin

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki na Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nie daj się DOPALIĆ! – Tarnowska Kampania Społeczna

Okres realizacji: 01.10.2015 – 27.12.2015

 

Celem zadania jest przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie miasta Tarnowa w zakresie budowania wśród mieszkańców Miasta Tarnowa (w szczególności dzieci i młodzieży), świadomości skutków używania zakazanych substancji psychoaktywnych pozostających poza listą środków kontrolowanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanych powszechnie dopalaczami.

 

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

1. Opracowanie materiałów video wykorzystanych w ramach kampanii społecznej (warsztaty filmowe, produkcja)

2. Promocja materiałów filmowych (reklama outdoor/bilbordy, media elektroniczne: www, social media)

3. Publikacja materiałów filmowych w tarnowskich kinach (kina: Marzenie, Millenium)

 

Wypracowany materiał znaleźć można tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=SLKqFnUbwKA

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa.

Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Tarnowa

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celem zadania jest prowadzenie stacjonarnego punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa.

W ramach zadania realizowane są następujące zadania:

1.  Utrzymywanie Punktu w okresie jak wyżej w stanie gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie miasta Tarnowa

2. Prowadzenie punktu (pomieszczenie oferenta z niezbędnym wyposażeniem;wyposażenie stanowiące mienie komunalne) dla 10 osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie miasta Tarnowa i doprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie przez wszystkie dni tygodnia całodobowo.

3.  Prowadzenie działań profilaktycznych, tj. w szczególności: zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do punktu oraz ich rodzin, zapewnienie opieki terapeuty uzależnień/psychologa dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, prowadzenie dla osób uzależnionych i ich rodzin działalności informacyjno-konsultacyjnej oraz prowadzenie wskazanej w dokumentacji konkursowej terapii psychologicznej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu gotowych do podjęcia współpracy.

 

Punkt Opieki nad Osobami Zatrzymanymi na terenie Tarnowa, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowaska 21, 33-100 Tarnów

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa

Centrum Terapii Uzależnień w tym prowadzenie profesjonalnego punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniom od narkotyków

Okres realizacji: 16.03.2015 – 31.12.2015

Celem zadania jest objęcie wsparciem terapeutyczno - profilaktycznym trzech grup:

1.        Gr. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

            i.     Terapia motywacyjna terapia grupowa

            ii.     konsultacje indywidualne.

2.        Gr. osób współuzależnionych, (WU)

             i.     Terapia motywacyjna. terapia grupowa

             ii.     Konsultacje indywidualne.

3.        Gr. dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (DM)

            i.     Elementy treningu zastępowania agresji (TZA) oraz budowania kompetencji społecznych.

            ii.     Konsultacje indywidualne.

4.        Punkt konsultacyjno – diagnostyczny (PKD)

W ramach Punktu realizowane są następujące działania:

1.  Prowadzenie konsultacji w lokalu Stowarzyszenia w formie spotkań osób uzależnionych ze specjalistami udzielającymi porad psychologicznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków.

2.    Udzielanie pomocy  i informacji osobom używającym środków psychoaktywnych i ich rodzinom, także poprzez konsultacji telefonicznych (pod stacjonarnym numerem telefonu)

3.   Prowadzenie wypożyczalni książek oraz materiałów multimedialnych z zakresu profilaktyki problemów społecznych, w tym w szczególności w zakresie uzależnień.

4.   Poradnictwo prawne

Wsparcie adresowane jest głównie dla uczestników ww. grup. W przypadku grupy DM ze wsparcia w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego skorzystać może opiekun prawny osoby uczestniczącej w grupie DM.

 

Centrum Terapii Uzależnień, zlokalizowane jest w siedzibie Towarzystwa, tj. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów.

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa     

                             

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook