Get Adobe Flash player

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2020 r./

W pierwszym kwartale 2020 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 499 osoby w tym w miesiącu styczniu 2020 r. 149 osoby, w lutym 2020 r. 180 osoby a w marcu 2020 r. 170 osób.

Badania lekarskie zapewniono 584 osobom zatrzymanym (w styczeń 231, w luty 174, w marcu 179, doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 899 960,00 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2019 r._Podsumowanie 2019/

W czwartym kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 597 osób w tym w tym w miesiącu październiku 148 osoby, w listopadzie 178 osoby, a w grudniu 221 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w PONON dowiezionych celem wytrzeźwienia zostało 2 395 osób.

Badania lekarskie zapewniono 701 osobom zatrzymanym (w październiku 241, w listopadzie 228, w grudniu 232), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 20119 r. badania lekarskie zapewniono 2 511 osobom.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosiła 869.992,56 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2019 r./

W trzecim kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 597 osoby w tym w miesiącu lipcu 2019 r. 188 osoby, w sierpniu 2019 r. 219 osoby, a we wrześniu 2019 r. 190 osób.

Badania lekarskie zapewniono 674 osobom zatrzymanym (w lipcu 238, w sierpniu 234, we wrześniu 202), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2019 r./

W drugim kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 663 osoby w tym w miesiącu kwietniu 2019 r. 231 osoby, w maju 2019 r. 214 osoby, a w czerwcu 2019 r. 218 osób.

Badania lekarskie zapewniono 583 osobom zatrzymanym (w kwietniu 184, w maju 200, w czerwcu 199), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2019 r./

W pierwszym kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 589 osoby w tym w miesiącu styczniu 2019 r. 186 osoby, w lutym 2019 r. 203 osoby, a w marcu 2019 r. 200 osób.

Badania lekarskie zapewniono 555 osobom zatrzymanym (w styczeń 163, w luty 212, w marcu 180), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – kontynuacja realizacji zadania w latach 2019 - 2020

Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Tarnowa w roku 2018, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2019 oraz 2020 kontynuuję realizację zadania określonego, jako Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Punkt zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Projekt pn. Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowany
z budżetu Miasta Tarnowa w wysokości 869 992,56 zł.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2018 r./

W czwartym kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 534 osóby w tym w tym w miesiącu październiku 189 osoby, w listopadzie 154 osoby, a w grudniu 191 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w PONON dowiezionych celem wytrzeźwienia zostało 2 356 osób.

Badania lekarskie zapewniono 446 osobom zatrzymanym (w październiku 170, w listopadzie 127, w grudniu 149), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. badania lekarskie zapewniono 2 016 osobom.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2018 r./

W trzecim kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 649 osób w tym w miesiącu lipcu 223  osoby, w sierpniu 224  osoby, natomiast we wrześniu 202 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 553 osobom zatrzymanym (lipiec 197, sierpień 183, wrzesień 173), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2018 r./

W drugim kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 624 osób w tym w miesiącu kwietniu - 234  osoby, w maju 194  osoby, natomiast w czerwcu 196  osoby.

Badania lekarskie zapewniono 526 osobom zatrzymanym (kwiecień kwiecień 195, maj 173, czerwiec 158), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2018 r./

W pierwszym kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 549 osób w tym w miesiącu styczniu - 204 osoby, w lutym 142 osoby, natomiast w marcu 203 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 491 osobom zatrzymanym (styczeń 194, luty 121, marzec 176), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi
775 000,00 zł.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                                           

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook