Get Adobe Flash player

Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień

logo umt Nowy projekt pn.: „Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień w tym prowadzenie profesjonalnego punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków” to projekt kierowany do osób dorosłych z syndromem DDA oraz dzieci jak i młodzieży.

W przypadku Punktu konsultacyjno-diagnostycznego odbiorcami podejmowanych działań w ramach realizacji zadania będą, podobnie jak w latach poprzednich, osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych – głównie narkotyków oraz członkowie ich rodzin. Działania kierowane są do mieszkańców Tarnowa, głównie młodzieży.

     Dobra lokalizacja Centrum Terapii Uzależnień, jak i zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych pozwalają na udzielanie pomocy i wsparcia szerszej grupie osób.
     Celem działania Centrum jest przede wszystkim:

 1. Poprawa funkcjonowania psycho-społecznego osób z syndromem DDA.

 2. Obniżenie liczby osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi lub używających ich w sposób zależny, w szczególności w grupie Dzieci i Młodzieży.

 3. Podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego dotyczącej skutków sięgania po narkotyki i inne substancje uzależniające.

W razie jakichkolwiek pytań chętni do uczestnictwa w grupie terapeutycznej DDA mogą uzyskać więcej informacji podczas konsultacji prowadzonych w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym ul. Rynek 4/3, które odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 16:45 do 17:45.

Zapraszamy także na kontynuację grupy Współuzależnionych, gdzie zajęcia odbywają się w środy od 18:30-20:30 w siedzibie TTPS.

Projekt pn. „Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.
     Główna strona internetowa Miasta: www.tarnow.pl

Utworzenie i prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień

logo umt     Utworzenie i prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień to projekt kierowany do osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży – uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, środków psychoaktywnych – głównie narkotyków, a także do członków ich rodzin z syndromem DDA. Działania kierowane są do mieszkańców Tarnowa, głównie młodzieży.
     Dobra lokalizacja Centrum Terapii Uzależnień, jak i zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych pozwalają na udzielanie pomocy i wsparcia szerszej grupie osób.
     Celem działania Centrum jest przede wszystkim:

 1. Poprawa funkcjonowania psycho-społecznego członków rodzin z problemem uzależnienia (współuzależnionych i osób z syndromem DDA).
 2. Obniżenie liczby osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi lub używających ich w sposób zależny, w szczególności w grupie Dzieci i Młodzieży.
 3. Podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego dotyczącej skutków sięgania po narkotyki i inne substancje uzależniające.

     W ramach utworzonego Centrum Terapii Uzależnień wsparciem terapeutyczno-profilaktycznym objęto trzy 12-osobowe grupy, tj.:

 • Grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA),
 • Grupa osób Współuzależnionych (WU),
 • Grupa Dzieci i Młodzież (DM).

     Projekt pn. „Utworzenie i prowadzenie Centrum terapii Uzależnień" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.
     Główna strona internetowa Miasta: www.tarnow.pl

Kampania przeciwdziałania oraz zapobiegania patologicznym zachowaniom wśród młodzieży pn. Wolność – kocham i rozumiem, part 2

     Kampania „Wolność – kocham i rozumiem, part 2” ma na celu podjęcie spektrum działań profilaktycznych z zakresu uzależnień. Działania w ramach Kampanii adresowane są do młodzieży szkół tarnowskich oraz ich rodzin. Poprzez szkolenia, warsztaty, konkurs prac plastycznych, promuje w społeczności lokalnej (szczególnie wśród młodzieży) idee życia wolnego od uzależnień w tym od środków psychoaktywnych.

     Głównym celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży z terenu miasta Tarnowa, o charakterze:

 • informującym o szkodliwych skutkach sięgania po środki uzależniające - alkohol i narkotyki,
 • uczącym asertywności – umiejętności odmawiania,
 • promującym zdrowy tryb życia.

     W ramach Kampanii realizujemy następujące komponenty:

 • szkoleniowo-warsztatowy:
  • realizacja świętokrzyskiego programu profilaktycznego „Veto” w szkołach gimnazjalnych,
  • warsztaty dla uczniów szkół średnich,
  • warsztaty dla studentów.
 • pozaszkoleniowy:
  • konkurs plastyczny pod hasłem „Pozwól sobie na wolność, miej czystą świadomość”,
  • w dniu finału Kampanii: otwarcie punktu informacyjno – konsultacyjnego w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, koncert muzyczny zespołu rockowego i wernisaż wystawy prac plastycznych.


Regulamin Konkursu

Projekt jest współfinansowany ze budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

Streetworking

     Streetworking jest innowacyjną formą pracy socjalnej w Polsce.

     Pedagogika ulicy jest specyficznym sposobem pracy, metodą mającą na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Streetworking jest zatem formą pracy socjalnej polegającą na przebywaniu, rozmowach, wsparciu i pomocy beneficjentom w ich środowisku.

    Streetworkerzy Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej docierają bezpośrednio do ludzi młodych, którzy spędzają czas na tarnowskich ulicach i blokowiskach. Wychodząc poza mury instytucji, wkraczamy w naturalne środowisko odbiorców naszych działań, co umożliwia nam łatwiejsze nawiązanie kontaktu i skuteczniejszą pomoc. Przedstawiamy ludziom młodym ofertę alternatywnych zajęć, pokazujemy jak można konstruktywnie, bezpiecznie i efektywnie spędzać czas wolny, a także wszechstronnie się rozwijać.  Pracując z młodzieżą stajemy się często w naturalny sposób edukatorami ulicy. Znajdujemy się bowiem na ulicy nie tylko po to, by zajmować czas młodzieży, ale przede wszystkim po to by pomagać, edukować, udzielać wsparcia i reagować w sytuacjach kryzysowych. Kontakt z pozytywnymi dorosłymi, którego z pewnością kiedyś zabrakło, bardzo często ukierunkowuje ludzi młodych na godne naśladowania zachowania. Przekazujemy wiedzę na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz ryzykownymi zachowaniami nieakceptowanymi społecznie.

   Zachęcamy ludzi młodych do współuczestniczenia w działalności Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej w Tarnowie.

    Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z realizacji jednego z pilotażowych projektów dotyczących Streetworkingu na terenie miasta Tarnowa. Projekt realizowany był w okresie od 01 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

STREET WORKING - RAPORT (dokument DOC)
Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

100 7271  33333

 

Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków

     Na terenie Gminy Miasta Tarnowa instytucjonalna, profesjonalna pomoc osobom (głównie młodzieży) uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od narkotyków i substancji psychoaktywnych ma znacznie ograniczony wymiar. Punkt konsultacyjny, który zarówno pod względem lokalizacji w centrum miasta, jak również pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, umożliwia pomoc osobom uczącym się i pracującym członkom ich rodzin.
Odbiorcami naszych działań w ramach punktu są osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych – głównie narkotyków oraz członkowie ich rodzin z terenu miasta Tarnowa. W ramach punktu obejmujemy wsparciem także osoby, cechujące się zachowaniami ryzykownymi.

     Celem działania Punktu jest:

 • Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania psycho-społecznego osobom i rodzinom z problemem uzależnienia i problemami z niego wynikającymi lub współwystępującymi.
 • Obniżenie liczby osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi lub używających ich w sposób zależny.
 • Podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego dotyczącej skutków sięgania po narkotyki i inne substancje uzależniające.

     Ze wsparcia świadczonego w ramach Punktu korzystać można w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach od 17.00 do 19.00.

     Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook