Get Adobe Flash player

29.10.2015 Walne Zebranie Członków

Szanowni,

Niniejszym informuję, że zgodnie i działając na podstawie art. 24 Statutu TTPS o treści:
"O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia Członków za pomocą poczty elektronicznej, ogłoszenia na stronie internetowej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed zwołaniem Zebrania oraz przez podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym Walnym Zebraniu na stronie internetowej Towarzystwa."

zapraszam Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 października 2015 r. w siedzibie organizacji tj. ul. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów.

Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 18.15.
Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 18.30 tego samego dnia, tj. 29 października 2015 r.

W programie Walnego:
- omówienie otoczenia organizacji,
- omówienie bieżącej działalności projektowej i poza projektowej,
- prezentacja kandydatów na Członków zwyczajnych organizacji,
- prezentacja strategii działania organizacji na rok 2016,
- przełożenie proponowanych zmian w Statucie organizacji,
- dyskusja nad zmianami,
- głosowanie nad zmianami,
- inne sprawy zgłoszone przez Członków organizacji.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to ok. 1 godz.

W przypadku zainteresowania szczegółami planowanego Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

W imieniu i na rzecz
Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej


Rafał Urbaś
Przewodniczący Zarządu
Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej

Data publikacji:
21.10.2015 r.

 

 

Tarnowska Kampania Społeczna - Nie daj się dopalić! REKRUTACJA

Uwaga!!!
Możliwość uczestnictwa w pilotażowym projekcie społecznym!

BEZPŁATNE WARSZTATY FILMOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!

Poszukujemy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa, którzy są twórcami treści internetowych w szczególności prowadzą videobloga, bloga opatrzonego liczną ilością zdjęć/multmediów, bądź są twórcami treści wizualnych (np. youtube).

W dniach 10 i 11 października br. (najbliższy weekend) w siedzibie Wykonawcy - Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, ul. Rynek 4/3 w Tarnowie, przeprowadzone zostaną bezpłatne warsztaty filmowe, których celem będzie opracowanie oraz kolejno stworzenie materiałów filmowych, tj. spotów społecznych które wykorzystane będą  w Tarnowskiej Kampanii Społecznej pod hasłem: Nie daj się dopalić!

Kampania dotyczy przeciwdziałania zachowaniom ryzykowanym w zakresie używania i/lub nadużywania środków psychoaktywnych – dopalaczy.

Dwudniowe warsztaty poprowadzi wybitny reżyser młodego pokolenia Maciej Piwowarczuk (reż. Epidemia miłości, Targówek 44, Żółta bluzka ze spadochronu). Szczegóły tutaj: http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11106103

Zajęcia rozpoczną się o godz. 9ej i potrwają do godz. 16ej, w sobotę i niedzielę.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem, kręcisz coś, wrzucasz w sieć lub znasz kogoś kto robi takie rzeczy i uważasz, że robi to świetnie, zgłoś się lub podaj dalej.

Być może swoją pracę zobaczysz w dużym formacie w tarnowskich kinach!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych zajęciach proszone są o kontakt pod nr tel. 14 622 40 43 w poniedziałek i środę w godz. 10.00 – 14.00 lub 7/24 pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 października.

Kampania społeczna współfinansowana ze środków gminy miasta Tarnowa

„Wirtualna krzywda” czyli o cyberprzemocy

„Wirtualna krzywda” czyli o cyberprzemocy … to kolejne przedsięwzięcie realizowane przed grupę inicjatywną przy wsparciu Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” a jego głównym celem jest zapoznanie wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych ze zjawiskiem przemocy w sieci, uwrażliwienie ich na specyfikę problemu oraz poszerzenie wiedzy nt. zagrożeń prywatności w sieci. Wśród przekazywanych treści ujęte są również informacje dot. problemów wynikających z nadużywania Internetu, komputera oraz nowych technologii.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostali wychowankowie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa tj. POW „Przyjazny Dom’, POW im. Janusza Korczaka, POW Siemacha Spot oraz Palcówki z terenu  powiatu tarnowskiego POW „Promyk” w Rzuchowej.

Obok wsparcia kluczowego dotyczącego cyberprzemocy, w ramach projektu wychowankowie biorą udział w zajęciach warsztatowych: plastycznych oraz teatralnych. Prowadzone są one przez profesjonalistów: Katarzyna Kupiec – pedagog, Paulina Krzemień – pedagog, terapeuta, Katarzyna Kruk - pedagog.

Partnerem merytorycznym projektu jest Komenda Miejska Policji w Tarnowie, która oddelegowała Funkcjonariusza Policji do prowadzenia zajęć na temat cyberprzestępczości.

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” i jest realizowany w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

Dopalacze, gdzie szukać pomocy w Tarnowie

Poniżej podajemy kontakty zarówno ogólnopolskie, jak i do tarnowskich placówek:

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.  

 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

1) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów,
Kierownik: mgr Jacek Skrobot
Kontakt: 14 631 52 91, 14 631 52 84
godz. pracy: poniedziałek - piątek: 7.00- 19.30
do Poradni nie jest wymagane skierowanie.

2) Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
Rynek 4/3, 33-100 Tarnów,
Biuro czynne:
poniedziałek: 10.00-13.30
środa:10.00-14.00
piątek: 14.00-17.00
telefon: 14 622 40 43. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków w ramach Centrum Terapii Uzależnień
Rynek 4/3, 33-100 Tarnów,
Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz.
17.00- 19.00,
telefon: 14 622 40 43. e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(źródło: http://tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Dopalacze-gdzie-szukac-pomocy)

Biuro w dniach 17-23.07.2015 nieczynne

Informujemy,
że w związku z okresem wypoczynkowym biuro TTPS w dniach od 17 do 23 lipca br. będzie nieczynne.
Skrzynka mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czynna bez zmian, stąd zapraszamy do kontaktu.

Zarząd

Walne Zebranie Członków

Niniejszym informuję, że zgodnie i działając na podstawie art. 24 Statutu TTPS o treści:
"O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia Członków za pomocą poczty elektronicznej, ogłoszenia na stronie internetowej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed zwołaniem Zebrania oraz przez podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym Walnym Zebraniu na stronie internetowej Towarzystwa."

zapraszam Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 r. w siedziebie organizacji tj. ul. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów.

Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 19.00.
Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 19.15 tego samego dnia, tj. 24 czerwca 2015 r.

Plan spotkania:
W programie Walnego:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2014
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
- sprawy bieżące, w tym w szczególności projektowe oraz organizacyjne związane z działaniem organizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to ok. 1 godz.

W przypadku zainteresowania szczegółami planowanego Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

W imieniu i na rzecz
Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społęcznej

Rafał Urbaś
Przewodniczący Zarządu

Pomagaj Inaczej

W czym tak naprawdę pomagasz dając pieniądze na ulicy?
Dając pieniądze na ulicy - nie pomagasz!!!

Zapraszamy do udziału w Kampanii społecznej pn.
Pomagaj Inaczej

Więcej pod adresem:
http://pomagajinaczej.pl/

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest partnerem kampanii.

Wielki Piątek – zmiana godzin pracy biura

Informujemy,

że w dniu 3 marca br., tj. Wielki Piątek biuro TTPS otwarte będzie w godz. 14.00 – 15.00.

W przyszłym tygodniu, z wyłączeniem poniedziałku, pracujemy bez zmian.

DDA - terminy konsultacji

W związku z trwającym naborem uzupełniającym dla grupy DDA, informujemy że konsultacje indywidualne (rekrutacyjne) odbywać się będą w czwartki w godz. 16.00 – 19.00 (ul. Rynek 4/3, Tarnów).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczna pod nr tel. 14 622 40 43 w godz. pracy Biura TTPS, tj.

poniedziałek oraz środa w godz. 10.00 – 13.30
piątek w godz. 14.00 – 17.00

lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UCZESTNICTWO W GRUPIE ORAZ KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE !

Nabór prowadzony będzie do odwołania.

Projekt pn. Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa (www.tarnow.pl)

 

 

 

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook